Plastové vodoměrné šachty - nákres, ukázky

Hranatá podstava

Kulatá podstava