Plastové vodoměrné šachty (kulaté, hranaté)

Šachta je zhotovena z polypropylenových desek o síle 1,5cm u kulatých 0,5cm za pomocí svařovací technologie, dále je vyztužená proti tlaku zásypové zeminy. Vodoměrná šachta patří mezi vodárenské objekty na podzemním vodovodním potrubí. Slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce, tak aby byly snadno přístupné.

Šachta je opatřena:

  • plastovým žebříkem
  • standardními prostupy
  • plastovým poklopem

Základní typy dle místa osazení

Typ A:
Jedná se o samonosné provedení, které svou konstrukcí po mechanické a statické stránce vyhovuje pro osazení v zeleném pásu a v pochůzných plochách. Je dimenzován na zatížení zeminou.

Typ B:
Je určen pro obetonování. Plastová šachta slouží jako ztracené bednění a vodotěsná vložka pro vlastní betonovou konstrukci šachty. Tento typ je určen pro osazení do komunikací, v případě výskytu spodní vody, nebo jiných vysokých nároků na statické zabezpečení.