Odlučovače tuku

Dvoustupňový odlučovač tuku slouží k zachycení a odloučení neemulgovaných tuků a olejů obsažených v odpadních vodách, produkovaných především z potravinářských (zpracování masa) a restauračních (kuchyňské provozy) zařízení. Odlučovač tak bezpečně chrání kanalizaci před nadměrným zanášením, popřípadě čistírnu odpadních vod před technologickými problémy.

Odlučovač je vyroben jako vodotěsný celoplastový polypropylenový kontejner dělený přepážkami na jednotlivé funkční prostory – usazovací, odlučovací a skladovací prostor pro zachycený tuku. Odlučovače jsou navrženy s německou normou DIN 4040 a dodávány ve dvou konstrukčních provedeních – samonosný a nesamonosný. Použitý materiál – nádrž, přepravky, víko a potrubí jsou vyrobeny z polypropylenu zaručující dokonalou ochranu v agresivním prostředí a nevyžaduje žádnou údržbu. Odlučovač je možné odvětrat umístěním PP trubky nad hladinu odlučovacího prostoru.

V případě, že teplota natékající vody je vyšší než 40° C, nebo tuky jsou ve stavu emulze, je nutno po konzultaci s výrobcem volit odlučovač vyšší. Na odlučovač nedoporučujeme přivádět odpadní vody ze sociálních zařízení.

Výchozím podkladem pro návrh odlučovače jsou požadavky vodohospodářského orgánu na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které jsou vypouštěny vyčištěny odpadní vody, dále požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Osazení

Technické údaje

OTKPočet
jídel
Průtok
[l/s]
Přítok
[DN]
Odtok
[DN]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Hmotnost
[kg]
OTK/S2 100-200 2 100 100 1500 1160 1300 930 880 580 170
OTK/S4 200-400 4 100 100 2000 1160 1300 980 930 580 220
OTK/S6 400-600 6 150 150 3000 1160 1300 980 930 580 340
OTK/S8 600-800 8 150 150 3500 1160 1400 1080 1030 580 390
OTK/S10 800-1000 10 150 150 4000 1160 1500 1180 1130 580 440